Polityka prywatności Newsletter

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ambra Sp z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Hutniczej 7. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email sekretariat@ambra-czechowice.pl, telefonicznie pod numerem 32 214 43 40, poprzez formularz kontaktowy pod adresem http://drogeriekoliber.pl/kontakt/ lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e mail iod_ambra@eurocash.pl, telefonicznie pod numerem 613332275 lub pisemnie na adres siedziby Administratora w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest podmiot danych;

b) kierowania do Pani/Pana treści marketingowych dotyczących Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na marketingu bezpośrednim własnych produktów i usług w związku z wyrażoną zgodą na przesyłanie newslettera;

c) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obronie swoich interesów gospodarczych.

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z wykonywaniem umowy takie jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT, w tym narzędzi do wysyłki newslettera.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi, do czasu rezygnacji z subskrypcji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

6) Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych, Administrator prosi o wycofywanie zgody drogą pisemną lub elektroniczną.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

8) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

9) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia usługi newslettera. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wysyłki newslettera.

Szanowni Państwo

Wszystkie nasze najnowsze aktualności znajdziecie Państwo na naszym oficjalnym fanpage

Kliknij na to pole, aby przejść do fanpage

Newsletter