Polityka prywatności

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ambra Sp z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Hutniczej 7. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email sekretariat@ambra-czechowice.pl, telefonicznie pod numerem 32 214 43 40, poprzez formularz kontaktowy pod adresem http://drogeriekoliber.pl/kontakt/ lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e mail iod_ambra@eurocash.pl, telefonicznie pod numerem 613332275 lub pisemnie na adres siedziby Administratora w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) przeglądania strony internetowej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną;

b) prowadzenia działań wspierających sprzedaż służących prezentacji bieżącej oferty oraz podniesieniu jakości świadczonych usług – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na informowaniu o swojej ofercie i promocjach osoby odwiedzające naszą stronę internetową oraz podnoszeniu jakości świadczonych usług;

c) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obronie swoich interesów gospodarczych.

4) Pani / Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w tym agencjom marketingowym i dostawcom usług IT.

5) W związku z instalacją wtyczki Facebook na naszej stronie internetowej Facebook Ireland LTD może otrzymać informacje o przeglądaniu przez Panią / Pana naszej strony WWW. Więcej o przetwarzaniu danych przez Facebook znajduje się pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.

6) Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania pobytu na stronie internetowej. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrazi Pani / Pan sprzeciw wobec przetwarzania w w/w celach. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

7) Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.

8) Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) Podanie danych jest dobrowolne.

Szanowni Państwo

Wszystkie nasze najnowsze aktualności znajdziecie Państwo na naszym oficjalnym fanpage

Kliknij na to pole, aby przejść do fanpage

Newsletter